We're Löving!

Do anti age creams really work?

| Katie Moore

Today we interview Dr Pyra Haglund, leading Dermatologist, about the ageing skin process & how to take the best care of one's skin. 

Anti-age care is more in demand than ever because we want to look & feel like the best version of ourselves.

How do you see the concept of anti-age?
"It is a collective term for products and treatments that counteract the signs of ageing and changes in our skin as we age. Anti-age is more in demand than ever because we want to look like the best version of ourselves. Well preserved for our age."

Do anti age creams really work?
HA Creams help to stop the skin's ageing and can improve structure and elasticity and fine lines as well as glow. However, very deep wrinkles require treatment like fillers, botox or lasers to be diminished."

When do you think it's good to start with anti-age products?
"To get good skin health, start with cleansing and moisturising and protective creams in your teens. Especially hydration and sun protection is a good habit to learn. It's not exactly anti-aging when you're young, but its building a foundation for the future with good skin care habits early on in life."

Describe what collagen is and what is meant by a decrease in collagen production? It is often mentioned when the skin ages.
"Collagen is fibers found in the deep skin layer, dermis. They are important for the skin's elastic properties. Collagen is produced by the fibroblasts, a type of cells in the skin. Sun damaged skin loses collagen because UV light reduces collagen production."


Hur ser du på begreppet anti-age?
Det är ett samlingsbegrepp för produkter och behandlingar som motverkar ålderstecken och åldersförändringar. Anti age är mer efterfrågat än någonsin eftersom man vill se ut som den bästa version av sig själv, välbevarad för sin ålder.

Funkar verkligen rynkkrämer?
Ja och nej. Krämer hjälper absolut till att stoppa upp hudens åldrande och kan förbättra struktur och elasticitet och fina linjer. Men kraftfulla rynkor kräver behandling som fillers, botox eller laser.

När tycker du det är bra att börja med anti-age produkter?
Om man är mån om sin hudhälsa så börjar man med rengöring och krämer i tonåren, särskilt fukt och solskydd. Det är inte direkt anti-aging när man är tonåring, men man bygger en grund för framtiden med bra hudvårdsvanor.

Beskriv vad kollagen är för något och vad menas med en minskad kollagenproduktion?
Kollagen är fibrer som finns i det djupa hudlagret, läderhuden, och som är viktiga för hudens elastiska egenskaper. Kollagen produceras av fibroblasterna, en typ av celler i huden. Solskadad hud förlorar kollagen eftersom UV-ljuset minskar kollagenproduktionen.