We're Löving!

Ever heard of ageing hair? Let's talk about it!

| Katie Moore

*Svenka nedan

Have you thought about what happens to your hair as it ages? We got the expert tips from hair dresser and unit manager Johanna Stenlund at the hairdresser chain Creative Headz.  

What is a typical change in hair as we go down the path of life? 
Grey hair, it gets drier the older you get and you also might feel that you lose more hair or that the hair gets thinner because of hair loss. Many people forget that ageing happens to the hair as well, not just the skin! When your hair is changing, you must change hair care products and routine. 

It may be that you use a good hair care brand but that doesn't mean that a brand you used 10 years ago, still suits your haircare needs now. To get a good result, you must find out what your hair needs and adapt the products accordingly. 

If you dye or add highlights, how should you care for your hair? 
Whenever you add unnatural color to your hair, it needs more hydration & nourishment. For example if you use bleach, there should always be protection in the formula that protects your sulfur binders (check with your hairdresser) If you get gray hair or your roots are growing out, make sure to choose an oil-based color that has anti-frizz properties. 

Any simple general tricks to keep in mind as you age? 
My basic advice is to drink more water and not wash your hair too often. Also remind yourself that your hair is constantly changing so you need to update your hair care and styling routine often depending on the season, your age, hormones and of course environment factors. 

How do I notice that my hair is ageing? 
The quality of the hair changes as you age, it becomes more "unruly" and can be frizzy and feel like steel wool. As a result, you will probably need to change your styling products as well. If you use texturizing styling products, it may be a good idea to try soothing and moisturizing styling products instead. 

 Men often get thinner hair as they get older, but women can also get thinner hair and lose more hair than you might think. At a salon you can do a anti age treatments, but there is no quick fix, you must adjust your lifestyle to achieve good hair quality. 

Ask your hairdresser when you feel that your hair is changing. We as hairdressers have a lot of knowledge and can guide in the right direction. It can be emotionally challenging to start getting grey hairs. The usual phrase I hear is "my hair feels weird". 

Scalp, how to take care of it? 
For your hair to feel good, you must also take care of the scalp. Dry scalp needs moisture and care. The scalp, like the skin, often becomes drier with age. A simple tip is to brush and massage the scalp to stimulate the collagen in the scalp. If the collagen solidifies, the scalp becomes drier. 

  

 

Typisk förändring på håret när vi åldras?  
Håravfall, gråa hår samt ett torrare hår är alla typiska förändringar som kan ske i samband med att vi åldras. Många glömmer att håret också blir torrare, inte bara huden! Man kan inte klara sig på gamla premisser utan måste anpassa hårvårdsprodukter och rutin efter hur håret förändras. Det kan vara så att man använder ett bra hårvårdsmärke men att det inte passar ens hårtyp. För att få ett bra resultat måste man ta reda på vad håret behöver och anpassa produkterna efter det.  

Om man färgar och tonar sitt hår, eller gör slingor? 
Färgar du håret måste du tillföra mer vård – bleker du till exempel, är det ännu viktigare att lägga ett skydd i blekningen som skyddar dina svavelbindningar. Färgar du utväxt, och fått lite gråa hår, välj en oljebaserad färg som verkar anti-friss.  

Några enkla allmänna knep att tänka på i och med åldrande?  
Två grundläggande knep är att dricka mer vatten samt att inte tvätta håret för ofta. Det är även viktigt att komma ihåg att ditt hår konstant är i en förändringsfas så din hårvårdsrutin bör uppdateras regelbundet. 

Hur märker jag att mitt hår åldras?  
Hårets kvalitet ändras när du åldras, det blir torrare, eventuellt glesare och det dyker upp gråa hårstrån. Det kan även bli mer ”bångstyrigt” och frissigt, kännas som stålull. Då måste du sannolikt ändra dina styling-produkter också och anpassa efter det förändrade håret. Använder du vanligtvis texturstylingprodukter kan det vara idé att testa mjukgörande stylingprodukter.   

Män blir ofta tunnhåriga på ålderns höst, men även kvinnor kan få tunnare hår och tappa mer hår än man är van vid. Det finns olika kurer som man kan köra men det finns ingen quickfix, man kan behöva göra en ”livsstilsförändring” där man ger håret kontinuerlig vård för att förbättra hårkvaliteten.  

Våga fråga din frisör när du känner att ditt hår förändras. Vi som frisörer sitter på väldigt mycket kunskap och kan guida dig rätt för ditt hår. Det kan vara känslomässigt laddat att börja få gråa strån. Den vanliga frasen jag får höra är ”mitt hår känns konstigt”.  

Hårbotten, hur ska man tänka där?  
Hårbotten måste du också ta hand om för att ditt hår ska må bra. En torr hårbotten behöver fukt och vård. Hårbotten, likt resten av huden, blir ofta torrare med åldern. Ett enkelt tips är att borsta och massera hårbotten för att stimulera kollagenet och öka blodcirkulationen i hårbotten. Stelnar kollagenet kan det leda till ökat håravfall.