Kriterier för ansökan

Löwengrip Female Entrepreneur Award vänder sig till kvinnor/ickebinära som: 
- Har en affärsidé till ett nytt bolag men saknar en sista stöttning. Du har en tydlig marknadsplan på hur din idé ska genomföras och hur denna skall lyckas. Din affärsidé tar socialt ansvar, innehåller innovativa element alternativt baseras på innovation eller en innovativ idé. 
 
eller 
 
Redan driver bolag och har en affärsidé som kan ta ditt bolag till nästa nivåDu har bevisad erfarenhet av att starta bolag. Din nya affärsidé tar socialt ansvar, innehåller innovativa element alternativt baseras på innovation eller en innovativ idé.
 
 

Process

15 november 2022 - Ansökan öppnar (digitalt).

31 januari 2023 - Sista ansökningsdag.

Senast 28 februari 2023 - Du kontaktas av en representant från Löwengrip Female Entrepreneur Award styrgrupp.

8 mars 2023 - Vinnare presenteras på evenemang i Stockholm.

   

  Styrgrupp löwengrip female entrepreneur award 2023

  Camilla Forberg 
  Vice President Brand och Marketing, Telia Norge. Ledare som skapar varumärkes-, och marknadsstrategier för omnichannel-varumärken som skapar tillväxt B2B samt B2C. Bidrar med 4 timmars genomgång och stöttning inom Marketing strategy, Marketing Planning, Media strategy, samt channel marketing. 

  Jennie Sandberg
  Chefredaktör och ansvarig utgivare för titlarna MåBra och Motherhood med mångårig erfarenhet av affärsutveckling och innehållsskapande med kvinnor i fokus. Jennie Sandberg stöttar med åtta timmars mediaträning, PR-frågor, pressbearbetning, innehålls- och konceptanalyser.

  Alexandra Davidsson
  En av Sveriges högst rankade hållbarhetsexperter, specialiserad på hållbar och cirkulär konsumtion. Tidigare Generalsekreterare Medveten Konsumtion som har hållit över tusen offentliga framträdanden och tal. Bidrar med tre timmars pitchträning och coachning samt två timmars coachning inom hållbarhet och cirkulär ekonomi.

  Stephanie Leisnert 
  Senior associate och advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Verksam inom verksamhetsgruppen Corporate Sustainability and Risk Management. Styrelseledamot i Transparency International Sverige. Stephanie stöttar med tre timmar affärsjuridisk hjälp, inklusive riskanalys och framtagande av checklista för åtgärder avseende bolagets regelefterlevnad. 

  Fanny Sandström 
  Brand Director Löwengrip. Tidigare VD GLOSSYBOX Norden. Mångårig erfarenhet av att utveckla och driva varumärken från startup-stadiet till etablerade och lönsamma bolag. I grunden civilekonom med en MBA i International Marketing från Lunds Universitet. Bidrar med fyra timmars genomgång av varumärkesplattform samt coachning i varumärkesbyggande.  

   

  Ansökan har stängt.

   

  * Löwengrip Female Entrepreneur Award riktar sig till kvinnor och ickebinära. Bolaget ska vara svenskregistrerat. Styrgruppens beslut är enhälligt och kan inte överklagas. Monetär belöning betalas ut av Dermarome Stockholm AB senast 30 April 2023 till stipendiat. Stipendiat bekräftar via accept av vinst att ta upp vinst i deklaration. Övrig kompetensbaserad stöttning sker mellan 9 mars 2023 och 31 maj 2023 om inget annat bestäms av styrgrupp och stipendiat. Tidpunkt koordineras individuellt mellan utsedd vinnare samt medlem i styrgruppen. Medlem i styrgrupp beslutar om kompetensbaserad stöttning ges i person alt. digitalt samt vilka delar som kan brukas av vinnaren för kommersiellt syfte efter avslutat möte (ex överskickat material mm). Vinst/kompetensbaserad stöttning kan inte inlösas mot monetär ersättning, kan ej överföras till annan person eller bolag eller på annat sätt delas vidare. Kandidat som väljs ut för att gå vidare från ansökning behöver för att kunna utses till vinnare ha möjlighet att närvara i Stockholm den 8 Mars 2023. Resa till Stockholm bekostas ej av Dermarome Stockholm AB/Löwengrip.