Kriterier för ansökan

Löwengrip Female Entrepreneur Award vänder sig till kvinnor/ickebinära som: 
- Har en affärsidé till ett nytt bolag men saknar en sista stöttning. Du har en tydlig marknadsplan på hur din idé ska genomföras och hur denna skall lyckas. Din affärsidé tar socialt ansvar, innehåller innovativa element alternativt baseras på innovation eller en innovativ idé. 
 
eller 
 
Redan driver bolag och har en affärsidé som kan ta ditt bolag till nästa nivåDu har bevisad erfarenhet av att starta bolag. Din nya affärsidé tar socialt ansvar, innehåller innovativa element alternativt baseras på innovation eller en innovativ idé.
 
 

Process

1. Ansökan öppnar 1 november 2021 och sker digitalt. Ansök själv eller nominera någon annan.

2. Ansökan stänger 31 januari 2022. Löwengrip kan komma att efterfråga kompletterande uppgifter för att värdera ansökan.  

3. Senast 28 februari 2022 kontaktas du av en representant från Löwengrip Female Entrepreneur Awards styrgrupp. 

4. Utvalda kandidater går vidare på slutpitch på Internationella Kvinnodagen, 8 mars 2022, i Stockholm. Efter slutpitch utser styrgruppen en vinnare på plats under evenemanget.  

Vinst

En vinnare får kompetensbaserat stöd av styrgruppen inom områden så som affärsidé- och utveckling, bolagsjuridik, pitchträning samt belönas med monetärt pris motsvarande startkapital för svenskt aktiebolag (25 000 SEK). 

  • Pitchträning och föredragsrådgivning. (2 timmar).  
  • Genomgång av affärsplan, företagsekonomi i form av buffert och budget, swot-analys, patent på varumärke, registrering av bolagsnamn, domän, hemsida, sälj, marknadsföring och kontaktnät. (4 timmar). 
  • Affärsjuridisk hjälp bestående av en juridisk checklista anpassad till din affärsidé/bolag (5 timmar).  
  • Genomgång av marknadsplan och go to market-strategi: varumärkesbyggande, marknad, kanalstrategi, kommunikation och budskap. (4 timmar). 
  • Genomgång av businesscase och affärspresentation. (4 timmar).  
  • Montetärt pris motsvarande svenskt aktiebolag om 25,000 SEK.  

Styrgruppen för Löwengrip Female Entrepreneur Award består av meriterade och mångårigt erfarna affärskvinnor.

Isabelle Ringnes

Medgrundare av Equalitycheck.it: en plattform som möjliggör anonyma recensioner av jämställdhet på arbetsplatser. Isabelle driver podcasten Future Forecast, föreläser och är fakultetsmedlem vid Singularity University Nordic, styrelsemedlem hos Dermanor AS, samt Kreftforeningen (vara) och är författare av boken "Hvem Spanderer". Grundare av TENK,The Tecknology Network for Women samt #Hunspanderer, med fokus på könstereotyper och fördomar. 

Isabelle Ringnes bidrar med pitchträning och föredragsrådgivning.

Isabella Löwengrip 

Grundare av Löwengrip samt serieentreprenör med bred erfarenhet av att starta och driva bolag. Isabella driver idag en av Nordens största bloggar.

Isabella Löwengrip bidrar med genomlysning av affärsidé vid ansökningsprocessen. 

Petra Laewen 

VD och grundare av Women Ahead -  en rekryteringsbyrå med fokus på kvinnor. Petra har en lång och bred erfarenhet av telekom och IT-branschen där hon haft olika ledande befattningar. 

Petra Laewen bidrar med insikt kring bland annat affärsplan, ekonomi i form av buffert och budget, swot-analys, patent på varumärke, registrering av bolagsnamn, domän, hemsida, sälj, marknadsföring och kontaktnät. 

Andrea Rylander 

Affärsjurist med bakgrund från större affärsjuridiska byråer med kompetens och erfarenheter att hjälpa entreprenörer vid kapitalanskaffningar och bolagsförsäljningar. Driver idag Henry Law som har ett fokus på legal innovation och ett mål att minska avståndet mellan kvalificerad affärsjuridik och entreprenörer. 

Henry Law bidrar med affärsjuridisk hjälp bestående av en checklista anpassad till vinnarens affärsidé/bolag med insikter om vilken legal dokumentation som krävs för att bygga ett stabilt och hållbart bolag som är attraktivt för investerare. 

Erika Bennerholt 

VD Dermarome. Lång erfarenhet av ledande befattning i bolag som L´Oréal, Kicks och Schneider Electric. Erika har lanserat flera nya varumärken på den nordiska marknaden samt skapat och förverkligat business cases, drivit flera turn grounds och transformationer med bred erfarenheter av både konsumentmarknad och B2B. 

Erika Bennerholt bidrar med att se över business case och affärspresentation. 

Fanny Sandström 

Brand Director Löwengrip. Tidigare VD GLOSSYBOX Norden. Mångårig erfarenhet av att utveckla och driva varumärken från startup-stadiet till etablerade och lönsamma bolag. I grunden civilekonom med en MBA i International Marketing från Lunds Universitet.

Fanny Sandström bidrar med genomgång av marknadsplan och go to market-strategi: varumärkesbyggande, marknad, kanalstrategi, kommunikation samt budskap. 

 

Ansök redan idag eller nominera någon annan
Ansökan stängdes 2022-01-31 

 

* Bolaget ska vara svensk-registrerat. Styrgruppens beslut är enhälligt och kan inte överklagas. Monetär belöning betalas ut av Dermarome Stockholm AB senast 30 April 2022 till stipendiat. Stipendiat bekräftar via accept av vinst att ta upp vinst i deklaration (skatt & sociala avgifter för vinst 25 000 SEK betalas av Dermarome Stockholm AB). Övrig kompetensbaserad stöttning sker mellan 9 mars 2022 och 31 maj 2022. Tidpunkt koordineras individuellt mellan utsedd vinnare samt medlem i styrgruppen. Medlem i styrgrupp beslutar om kompetensbaserad stöttning ges i person alt. digitalt samt vilka delar som kan brukas av vinnaren för kommersiellt syfte efter avslutat möte (ex överskickat material mm). Vinst/kompetensbaserad stöttning kan inte inlösas mot monetär ersättning, kan ej överföras till annan person eller bolag eller på annat sätt delas vidare. Kandidat som väljs ut för att gå vidare från ansökning behöver för att kunna utses till vinnare ha möjlighet att närvara i Stockholm den 8 Mars 2021. Resa till Stockholm bekostas ej av Dermarome Stockholm AB/Löwengrip